Menadżer tymczasowy
Interim manager to wykwalifikowany specjalista w zarządzaniu, posiadający duże doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach, w tym na najwyższym szczeblu i w różnych firmach. Transferuje swoją wiedzę do wewnątrz firmy, przekładając ją na działania. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania i wykonanie ich w określonym czasie. Wszystkie jego działania są nakierowane na konkretne cele i rezultaty biznesowe wewnątrz struktury przedsiębiorstwa. Musi otrzymać pakiet uprawnień do zarządzania zespołami, wdrażania zmian z najwyższym priorytetem, dużą autonomię i swobodę działania, aby w efekcie podnieść wartość organizacji.

Koordynator IT

Koordynator IT jest odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad procesami utrzymaniowymi, administracyjnymi, rozwojowymi oraz wdrożeniowymi z zakresu IT w firmie. Uczestniczy w kreowaniu standardów IT, dostarczając wiedzy w zakresie funkcjonujących, wykorzystywanych i nowych rozwiązań IT. Zarządza i kieruje pracą zespołów IT. Współpracuje z dostawcami infrastruktury IT oraz nadzoruje lokalne wdrożenia informatyczne.

Lider zespołu

Lider zespołu jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą zespołu i jego wsparciem w organizacji pracy (zarządzanie backlogiem, dekompozycja, estymacja, realizacja). Nadzoruje postępu prac zespołu poprzez ustalanie harmonogram na podstawie priorytetów od HP i PO oraz estymacji zespołu. Ciąży na nim odpowiedzialność za dostarczenie produktów projektu oraz opracowywanie rozwiązań technicznych. Niezbędne jest prowadzenie przez niego stosownych metryk projektowych.

Menadżer IT

Menadżer IT jest odpowiedzialny za opracowywanie, wdrażanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz za kreowanie strategii rozwoju i zarządzanie działem IT. Po dokładnej analizie jest w stanie ocenić, w jaki sposób można najbardziej efektywnie rozwijać systemy informatyczne przedsiębiorstwa. Jego rola obejmuje również utrzymanie bieżącej stabilności operacyjnej oraz bezpieczeństwa oprogramowania i sprzętu IT. Odpowiada za dobór odpowiednich części składowych systemu, ich integrację z całością systemów IT firmy. Wspiera zarządy w wyznaczaniu priorytetów biznesowych oraz przejmuje odpowiedzialność za komunikację z interesariuszami zewnętrznymi.

Wyślij nam wiadomość

Prześlij do nas swoje pytania, odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe.

1 + 5 =

Zaufali nam

Nasza oferta

Ceny podane w PLN

Masz pytania? Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji?