Warsztat:

Zwinny Start: Od pomysłu do MVP

“Mam świetny pomysł, zróbmy to!”

Wiele z tak rozpoczętych inicjatyw nigdy nie dożywa swojego sukcesu. Z czego to wynika? Jak możemy przygotować się, aby nasz wspaniały pomysł stał się realnym produktem?

W odpowiedzi na te pytania może pomóc warsztat, który koncentruje się na przygotowaniu nas do startu. Przed rozpoczęciem pracy poznajmy się jako zespół, zbierzmy nasze mocne strony, poszukajmy słabych. Ustalmy, co stanowi główną wartość naszego przyszłego produktu i zastanówmy się jak dostarczyć ją klientom w jak najkrótszym czasie i przy najniższych kosztach.

Dla kogo jest ten warsztat?

Jest to jedno lub dwudniowy warsztat przeznaczony dla zespołów produktowych lub projektowych oraz ich interesariuszy. Optymalna ilość uczestników: 4-12

Czego się nauczysz?

Warsztat jednodniowy przeznaczony jest na wprowadzenie i wyjaśnienie elementów zawartych w programie. Opcja dwudniowa przeznaczona jest dla zespołów chcących w pełni przeanalizować swoją strukturę i projektowany produkt.

Program warsztatu

 1. Czym jest Lean

 2. Budowanie zespołu.

 3. Facilitacja spotkań.

 1. Opisanie kluczowych elementów naszego produktu .

 2. Stworzenie planu realizacji MVP.

Etapy warsztatu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy   zakresu definiowania celu projektu, zbierania wymagańprojektowych, organizacji zespołu oraz przygotowaniazakresu projektu. Zostaną zapoznani z wybranymitechnikami pozwalającymi na sprawną realizację tychcelów.

Program warsztatu zakłada wprowadzenie do założeńkoncepcji lean management, prezentacji narzędzipozwalających zgodnie z tym nurtem zbudować zespółoraz zaprojektować MVP zgodne z oczekiwaniamiklienta wewnętrznego lub zewnętrznego. W trakciewarsztatu uczestnicy będą mogli przećwiczyć równieżtechniki prowadzenia spotkań i pozyskiwaniawartościowej wiedzy od każdego członka zespołu.

Techniki prowadzenia zajęć

Podczas warsztatu uczestnicy pracują w podgrupach nad wybranym, przykładowym projektem. Dziedzina projektu jest związana z powszechnie znanymi obszarami, takimi jak hobby, praca czy rozrywka. Dzięki temu uczestnicy ćwiczą narzędzia i metody, które są pokazywane podczas szkolenia, w jasnym i znanym kontekście.
W ramach warsztatów ćwiczenia przeplatają się z krótkimi wykładami poświęconymi kolejnym zagadnieniom. Podstawowym narzędziem jest dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz wymiana spostrzeżeń związanych z wykonywanymi ćwiczeniami. Nie zabraknie żółtych karteczek, papieru, nożyczek jak również klocków LEGO.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują materiały zawierające informacje przekazane w trakcie szkolenia oraz dodatkowe informacje i bibliografię, które są pomocne w codziennej pracy projektowej. W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z prowadzącym warsztaty w celu uzyskania dodatkowych konsultacji.

Nasze warsztaty

ABC zarządzania projektem

Warsztat skierowany do osób biorących udział w projektach.

Efektywna współpraca zespołowa

Poznacie swoje silne strony oraz powody, dla których podejmujecie nowe wyzwania.

Strategiczne modelowanie biznesowe

Warsztat dla zespołów mających przygotować plan działania w produkcie.

Prowadzący

Lech Rychliński

Prezes Rocket Studio sp. z o.o., niezależnego biura projektów IT. Firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania zespołami informatycznymi oraz doradztwa w obszarze organizacji pracy zespołów projektowych i analizy biznesowej.

Doświadczony lider, kierownik projektów i analityk biznesowy. Posiadacz certyfikatów z metodyk zwinnych i klasycznych. Jako propagator idei zarządzania włączającego ukończył Akademię Coachingu na WSB aby wspierać prowadzone przez siebie zespoły we wzroście i wewnętrznym rozwoju.
Na co dzień w swojej pracy zawodowej wspiera zarządy i zespoły projektowe w obszarze organizacji pracy, prowadzenia projektów i wsparcia narzędziowego tych obszarów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży IT skutecznie doradza nie tylko w obszarze samej technologii, ale również w kwestiach związanych z organizacją pracy działów IT, doboru kompetencji pracowników oraz budowania zespołów. Doświadczeniami dzieli się również w ramach współpracy z SaunaGrow.com.

Współpracował m.in. z:

 • Gratka.pl,
 • Benefit Systems,
 • Cyfrowe.pl,
 • Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
 • Infor IT,
 • UM Gdańska,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • PPNT Gdynia.

Skontaktuj się znami

Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności lub zespołu z którym pracujesz?? Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz i umów się z nami na warsztat.