Warsztat:

ABC zarządzania projektem

Dzisiejsze projekty są coraz bardziej skomplikowane. Są one złożone i wymagające, a na rynku dostępnych jest wiele narzędzi projektowych. Niemniej jednak, w procesie realizacji projektów, największym wyzwaniem pozostaje człowiek.

Nasz warsztat skierowany jest do osób zarządzających oraz biorących udział w projektach. Celem jest zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami przydatnymi w codziennej pracy projektowej. Pozwalającymi zarówno menedżerom jak i uczestnikom projektu utrzymywać poprawną komunikację i posiadać wspólną wiedzę o postępach prac.

Dla kogo jest ten warsztat?

Jest to warsztat otwarty, przeznaczony zarówno dla osóbrozpoczynających swoją przygodę z projektami jak i tychposiadających już wcześniejsze doświadczenia. Optymalna ilość uczestników: 6-12

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani
z wybranymi technikami pozwalającymi w sprawny
i skuteczny sposób poprowadzić projekt. Warsztat realizowany jest jako case study kolejnych etapów rzeczywistego projektu. Uczestnicy mogą wybrać jeden
z kilku proponowanych projektów, a następnie prześledzić
i omówić kolejne kroki jego realizacji.

Program warsztatu

 1. Czym jest projekt i jakie są powody jego realizacji.

 2. Metodyki projektowe zwinne i klasyczne.

 3. AI jako wsparcie w pracy project managera.

 4. Wyznaczanie celu projektu czy cel musi być SMART?

 5. Zbieranie wymagań i ich priorytetyzacja.

 6. Dokumentacja w projekcie.

 7. Członkowie zespołu projektowego.

 1. Organizacja spotkań projektowych i techniki ich prowadzenia.

 2. Umowy z podwykonawcami i ich pułapki.

 3. Kanban jako narzędzie zarządzania pracą.

 4. Szacowanie czasochłonności zadań.

 5. Monitorowanie postępów prac i raportowanie.

 6. Zamknięcie projektu i retrospektywa.

 7. A co, jeśli porażka?

Etapy warsztatu

Na wstępie uczestnicy zostaną zaznajomieni z częścią merytoryczną obszaru zarządzania projektami, poznają kluczowe terminy i założenia metodyk oraz powody, dla których warto podejmowana jest realizacja projektu.
W dalszej części warsztatu uczestnicy skupią się na technikach zbierania i przekazywania wymagań projektowych, wyznaczaniu celu oraz tworzeniu dokumentacji projektowej.
Kolejnym etapem warsztatu będzie opracowanie planu pracy, ustalenie składu zespołu projektowego i omówienie pułapek związanych z umowami z podwykonawcami.
Przedostatni blok warsztatu poświęcony jest technikom realizacji zadań, śledzeniu postępu prac i ich raportowaniu.
Ostatni punkt to zamknięcie i podsumowanie zrealizowanego warsztatu oraz omówienie metod zbierania wiedzy i wykorzystywania jej
w przyszłych projektach, a także porażek i sposobów na radzenie sobie z nimi.

Techniki prowadzenia zajęć

Podczas warsztatu uczestnicy pracują w podgrupach nad wybranym, przykładowym projektem. Dziedzina projektu jest związana z powszechnie znanymi obszarami, takimi jak hobby, praca czy rozrywka. Dzięki temu uczestnicy ćwiczą narzędzia i metody, które są pokazywane podczas szkolenia, w jasnym i znanym kontekście.
W ramach warsztatów ćwiczenia przeplatają się z krótkimi wykładami poświęconymi kolejnym zagadnieniom. Podstawowym narzędziem jest dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz wymiana spostrzeżeń związanych z wykonywanymi ćwiczeniami. Nie zabraknie żółtych karteczek, papieru, nożyczek jak również klocków LEGO.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują materiały zawierające informacje przekazane w trakcie szkolenia oraz dodatkowe informacje i bibliografię, które są pomocne w codziennej pracy projektowej. W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z prowadzącym warsztaty w celu uzyskania dodatkowych konsultacji.

Nasze warsztaty

Zwinny Start: Od pomysłu do MVP

“Mam świetny pomysł, zróbmy to!”

Efektywna współpraca zespołowa

Poznacie swoje silne strony oraz powody, dla których podejmujecie nowe wyzwania.

Strategiczne modelowanie biznesowe

Warsztat dla zespołów mających przygotować plan działania w produkcie.

Prowadzący

Lech Rychliński

Prezes Rocket Studio sp. z o.o., niezależnego biura projektów IT. Firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania zespołami informatycznymi oraz doradztwa w obszarze organizacji pracy zespołów projektowych i analizy biznesowej.

Doświadczony lider, kierownik projektów i analityk biznesowy. Posiadacz certyfikatów z metodyk zwinnych i klasycznych. Jako propagator idei zarządzania włączającego ukończył Akademię Coachingu na WSB aby wspierać prowadzone przez siebie zespoły we wzroście i wewnętrznym rozwoju.
Na co dzień w swojej pracy zawodowej wspiera zarządy i zespoły projektowe w obszarze organizacji pracy, prowadzenia projektów i wsparcia narzędziowego tych obszarów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży IT skutecznie doradza nie tylko w obszarze samej technologii, ale również w kwestiach związanych z organizacją pracy działów IT, doboru kompetencji pracowników oraz budowania zespołów. Doświadczeniami dzieli się również w ramach współpracy z SaunaGrow.com.

Współpracował m.in. z:

 • Gratka.pl,
 • Benefit Systems,
 • Cyfrowe.pl,
 • Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
 • Infor IT,
 • UM Gdańska,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • PPNT Gdynia.

Skontaktuj się znami

Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności lub zespołu z którym pracujesz?? Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz i umów się z nami na warsztat.