Wsparcie innowacji
Poszukujesz nowych rozwiązań starych problemów? Może planujesz skierować przedsiębiorstwo w zupełnie innym niż dotychczasowy kierunku? Szukasz pomysłu na nowy produkt?

Jedną z metod uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania jest warsztat Design Thinking. Metoda ta opiera się na podejściu do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Design Thinking to usystematyzowane podejście do procesu innowacji pozwalające opracować rozwiązania atrakcyjne dla odbiorców, wykonalne technicznie jak i biznesowo oraz opłacalne dla Ciebie.