Warsztaty, audyty i analizy

Czujesz, że Twoja organizacja jest gotowa zacząć realizować nowy projekt, ale nie wiesz od czego zacząć? Być może zespołowi brakuje odpowiednich kompetencji albo motywacji? Istnieje też możliwość, że jesteś już w toku projektu, ale nic nie idzie zgodnie z planem, a Ty nie potrafisz powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Najskuteczniejszą metodą jest spojrzenie na problem z innej perspektywy – np. przy pomocy warsztatów zespołowych. Pomocne będzie również przeprowadzeniu niezależnego audytu, zakończonego szczegółową analizą, skupioną na identyfikacji i określeniu przebiegu procesów biznesowych.

Korzyści ze współpracy z Rocket Studio:

  • Bezpośrednia rozmowa w trakcie trwania warsztatów jest najlepszą metodą do określenia potrzeb lub zdefiniowania problemu. Wszyscy uczestnicy skupiają w tym samym momencie uwagę na opracowywanej koncepcji, a dodatkowo obecność wielu osób z różnych zespołów, pozwala na natychmiastowe walidowanie pomysłów i decydowanie o uwzględnianiu ich w zakresie projektu. 
  • Oszczędność czasu oraz pewność, że zdefiniowana wizja projektu jest stworzona pod okiem specjalistów.
  • Wskazanie słabych punktów i obszarów wymagających rozwoju.
  • Identyfikacja ryzyk oraz weryfikacja kosztorysu.

Dedykowana oferta warsztatów przygotowana indywidualnie po kontakcie z klientem – już od 2400zł netto/dzień

lub

Wynajmij naszego specjalistę w pakiecie, którego potrzebujesz:

  • pojedyncze godziny konsultacji – już od 350 zł netto/h
  • miesięczny pakiet godzin (5, 10 lub 20h) – już od 1500zł netto/m-c
  • stała współpraca (1, 2 lub więcej dni w tygodniu dla Twojej firmy) – już od 8000 zł netto/m-c