Warsztaty, audyty i analizy

Brak pomysłu jak ruszyć z miejsca? Nie wszystko idzie zgodnie z planem a przyczyna jest niejasna? Potrzebne jest spojrzenie z innej strony? 

Warsztaty zespołowe w celu analizy sytuacji obecnej. Wspólne poszukiwanie słabych punktów i obszarów wymagających rozwoju. Analiza i udokumentowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa.