Blog

7 najczęściej popełnianych błędów podczas integracji systemów B2B

mar 4, 2019 | Zarzadzanie projektami

Niedawno wspominaliśmy o liście 9 największych korzyści z integracji systemów B2B w firmie. Tym razem, na podstawie naszego doświadczenia, przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji takich projektów:

  1. Brak wcześniejszego ustalenia z partnerem budżetu na zmiany w jego systemie informatycznym – projekty integracyjne często prowadzą do konieczności wprowadzenia zmian w systemach partnerów. Nie ustalenie budżetu na te zmiany, może powodować problemy z integracją.
  2. Brak rzetelnej analizy biznesowej procesów integracji – bez gruntownej analizy wprowadzony system może nie spełniać swojej roli.
  3. Zakup gotowych rozwiązań B2b, które powodują potrzebę dostosowania firmy do systemu, zamiast sytemu do procesów firmy – powoduje to koszty reorganizacji firmy, a także często utratę organizacyjnej przewagi nad konkurencją.
  4. Nie uwzględnienie w budżecie projektu kosztów utrzymania systemu B2B – wydatek na system B2B nie jest wydatkiem jednorazowym. Systemy B2B, wraz ze zmianami firmy, także wymagają usprawnienia i rozwoju.
  5. Zwiększenie czasu pracy potrzebnego na obsługę nowego systemu nie pokryte przez zyski wynikające z efektu wdrożenia – brak lub niepoprawne przygotowanie do projektu integracji może spowodować że projekt zamiast zysków (czasowych, finansowych) przyniesie straty.
  6. Brak korzyści po stronie partnera powodujący jego brak motywacji do zmian (lub nie komunikowanie korzyści partnerowi)
  7. Nie mierzenie wskaźników efektywności – powoduje brak realnej kontroli nad projektem oraz uniemożliwia potwierdzenie sukcesu projektu.

Masz kilka systemów w firmie i chciałbyś by zaczęły one ze sobą współpracować? Zapraszamy do kontaktu!