Wybór firmy / systemu IT

Z doświadczenia wiemy, że wybór wykonawcy, czy systemu informatycznego, który ma być pomocą i usprawnieniem dla przedsiębiorstwa nie jest taki prosty. Często nie wiadomo gdzie go szukać, jak przygotować zapytanie żeby oferty były porównywalne, jak zweryfikować kompetencje wykonawcy, czy elastyczność systemu. Naszym celem jest przeprowadzenie tego procesu tak, aby zaoszczędzić czas naszych klientów i zminimalizować ryzyko wyboru nieodpowiedniego systemu czy firmy IT.

W ramach tej usługi zapewniamy:

  •  przygotowanie zapytania ofertowego do wyboru firmy wykonawczej,
  • spotkania z wykonawcami – doradztwo techniczne i biznesowe podczas spotkań z nimi,
  • wybór istniejącego systemu do wdrożenia – analiza istniejących na rynku systemów i wybór najlepszego, dopasowanego do potrzeb klienta, systemu,
  • wybór wykonawcy lub doradztwo przy wyborze.