Strategia rozwoju IT w firmie

Pracujesz w Excelu, pracownicy uzupełniają papierowe wydruki, a informacje o klientach to tylko ich dane do faktury z programu księgowego? Najwyższy czas pomyśleć o zmianach! Naszym zadaniem jest poznać Twoją firmę, jej potrzeby, wymagania Twoich klientów i uwarunkowania branży. Na tej podstawie przygotujemy plan usprawnień pracy z wykorzystaniem rekomendowanych narzędzi IT.

Korzyści:

  • wprowadzenie do firmy kompetencji technologicznych,
  • gotowe propozycje zmian i unowocześnień procesów w firmie,
  • rekomendacje systemów IT sprawdzonych pod kątem branży klienta,
  • opracowane raporty dla Zarządu z informacjami o szacowanej rentowności, kosztach i czasie wdrożenia zmian.

Produkty:

  • Strategia