Audyt informatyczny firmy

To inwentaryzacja obecnej sytuacji w firmie i jej procesów, wskazanie luk oraz możliwości wprowadzania zmian i usprawnień (modyfikacje obecnych systemów, wprowadzenie nowszego rozwiązania itp.).

Korzyści:

  • zewnętrzne spojrzenie specjalisty na systemy w firmie Klienta,
  • zwrócenie uwagi na często bagatelizowane niegodności w systemach,
  • zebranie opinii od wielu stron reprezentujących użytkowników systemu,
  • zbadanie rentowności posiadanych systemów,
  • rekomendacje specjalistów dotyczące zmian i wdrożenia usprawnień w obecnych systemach lub zastąpienie ich nowymi – bardziej wydajnymi.

Produkty:

  • Raport audytowy