Rynek usług outsourcingu IT rośnie. Dlaczego warto powierzyć opiekę IT zewnętrznej firmie? Najnowsza prognoza Gartnera.

Gartner, amerykańska firma doradcza, prognozuje, że światowy rynek outsourcingu usług IT (ITO) osiągnie w 2013 roku 288 miliardów dolarów. Jest to blisko 3 procentowy wzrost w porównaniu z przewidywaniami tej samej firmy sprzed roku. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami prawie wszystkie segmenty ITO będą jednak wzrastać wolniej w 2013 roku.

image

Według wiceprezesa Bryana Britza ogólny wzrost rynku jest ograniczony przez krótkookresowe czynniki rynkowe, warunki na rynku pracy, a także sytuację ekonomiczną i polityczną. Ponadto wiceprezes ds. badawczych firmy Gartner stwierdził, że sytuacja w regionie azjatycko-pacyficznym i Europie Zachodniej będzie zbliżona do tej z zeszłego roku, głównie dzięki stabilnej walucie.

W przewidywaniach amerykańskiej firmy uznano, że kluczowymi czynnikami wzrostu w segmencie cloud and data center service są firmy prześcigające się w tworzeniu hybrydowych strategii IT oraz małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie wdrażające infrastrukturę jako usługę (IaaS).

Z kolei ITO na wschodzących rynkach Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz Chin będzie rosnąć zdecydowanie szybciej. W 2013 i 2014 r. liczy się na ponad 13 procentowy wzrost. Źródłem optymistycznych perspektyw jest ekspansja międzynarodowych korporacji do tych regionów oraz bardzo dobra kondycja tamtejszych gospodarek.

W Ameryce Północnej do końca 2016 roku również ma panować trend wzrostowy dla usług outsourcingu IT. Spowodowany będzie on chęcią zastąpienia tradycyjnych działów IT usługami firm zewnętrznych ze względu na zwiększenie przewidywalności kosztów i ich redukcją. Oszczędnościowe inicjatywy gospodarcze (podsycane przez niechęć do zatrudniania i dokonywania dużych inwestycji) promują taki sposób cięć w budżecie podmiotów gospodarczych.

Według wiceprezesa Bryana Britza z doświadczenia wynika, że szukanie oszczędności w czasach kryzysu w usługach outsourcingowych związane jest z ich mniejszą podatnością na warunki ekonomiczne niż wydatki na całkowicie nowe przedsięwzięcia.

Tłumaczenie własne na podstawie:http://www.gartner.com/newsroom/id/2550615

[sc:blogmsp ]
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *