Wpisy

3 rzeczy, które musisz wiedzieć o Interim Management

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z pojęciem Interim Management/ Interim Manager. W kilku zdaniach przedstawię Wam, co kryje się za tymi pojęciami i sprawdzę, czy jest to interesujący temat dla sektora MŚP.

Czytaj dalej

Co wybrać: wynajem specjalisty, czy całego biura projektowego?

Każdemu przedsiębiorcy życzymy dynamicznego rozwoju firmy. Wzrostu rozpoznawalności marki, nowych klientów, no i wyższych przychodów. Rozwijanie własnego biznesu to też rosnąca liczba projektów. A realizacja projektów wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale i zasobów ludzkich.

Czytaj dalej

6 zalet outsourcingu project managera

Outsourcing usług project managera staje się w wielu polskich firmach coraz popularniejszym rozwiązaniem. Kierownik projektu jest odpowiedzialny w przedsiębiorstwie za koordynację działań zespołu zaangażowanego w dany projekt oraz planowanie i wprowadzenie strategii w ramach danego projektu w życie. Ponadto do obowiązków specjalisty w zakresie zarządzania projektem należy monitorowanie podejmowanych działań, a także weryfikacja prac i ich analiza jakościowa. Istotnym elementem pracy project managera jest zarządzanie zmianami i ryzykami w projekcie.

Jakie są główne zalety korzystania z outsourcingu project managera?

Outsourcing Project Managera

autor: stockimages | źródło: http://www.freedigitalphotos.net

1. Niższe koszty zatrudnienia

W małych i średnich przedsiębiorstwach projekty informatyczne są realizowane w pewnych odstępach czasu. Zatrudnienie etatowego pracownika w tym wypadku będzie generowało koszty stałe. Korzystając z usług zewnętrznego PMa jesteśmy w komfortowej sytuacji, gdyż jest on opłacany tylko w trakcie trwania danego projektu.

2.Transfer wiedzy

Zewnętrzni specjaliści pracowali nad wieloma projektami dla różnych firm i organizacji. Efektem tego jest wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń zdobytych w pozostałych przedsięwzięciach podczas pracy nad projektem dla naszej firmy. Umożliwia to zaimportowanie sprawdzonych rozwiązań do naszego otoczenia.

3. Niezależność

Niezależność od wykonawcy i klienta pozwala obiektywnie określić cele projektu, co zwiększa szansę na zakończoną sukcesem realizację inwestycji. Również dzięki niezależnemu podejściu kierownik projektu jest w stanie zaproponować najkorzystniejsze (z punktu widzenia klienta) rozwiązanie, a nie to stworzone przez preferowanego wykonawcę.

4. Posiadanie własnych narzędzi i wystarczających kwalifikacji

Zatrudniając PMa musimy się liczyć z zapewnieniem mu odpowiednich narzędzi do zarządzania projektem i zapewnić szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje. W przypadku outsourcingu, zewnętrzny specjalista dysponuje wszystkimi niezbędnymi kompetencjami i wprowadza narzędzia zarządzania projektami we własnym zakresie.

5. Podążanie za najnowszymi rozwiązaniami

Z reguły zewnętrzni kierownicy projektu inwestują bardzo dużo środków własnych w badania, analizę rynków, uczenie się nowych metodyk i innowacyjnych rozwiązań. Wprowadzają tym samym do naszej firmy dobre praktyki oraz wiedzę, która stanowi wartość dodaną dla naszej organizacji.

6. Większa efektywność delegowania zadań

Zewnętrzny project manager nie jest częścią łańcucha procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, który często opóźnia podejmowanie istotnych decyzji. Dzięki temu może w skuteczniejszy i bardziej indywidualny sposób delegować pracownikom zadania. Potrafi także rozpoznać ich silne strony, które mogły zostać niezauważone przez wewnętrzną kadrę kierowniczą.

Nie we wszystkich przypadkach zewnętrzny kierownik projektu poradzi sobie lepiej od tego etatowego. Warto jednak sprawdzić to rozwiązanie, by uniknąć zbyt dużych kosztów. Jeżeli zainteresował cię ten temat i chcesz dowiedzieć się czy to rozwiązanie pasuje do twojej firmy skontaktuj się z naszą specjalistką Małgorzatą Kral (m.kral@rocketstudio.eu, tel.: 514 80 08 78).

[sc:blogmsp ]

Rynek usług outsourcingu IT rośnie. Dlaczego warto powierzyć opiekę IT zewnętrznej firmie? Najnowsza prognoza Gartnera.

Gartner, amerykańska firma doradcza, prognozuje, że światowy rynek outsourcingu usług IT (ITO) osiągnie w 2013 roku 288 miliardów dolarów. Jest to blisko 3 procentowy wzrost w porównaniu z przewidywaniami tej samej firmy sprzed roku. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami prawie wszystkie segmenty ITO będą jednak wzrastać wolniej w 2013 roku.

image

Według wiceprezesa Bryana Britza ogólny wzrost rynku jest ograniczony przez krótkookresowe czynniki rynkowe, warunki na rynku pracy, a także sytuację ekonomiczną i polityczną. Ponadto wiceprezes ds. badawczych firmy Gartner stwierdził, że sytuacja w regionie azjatycko-pacyficznym i Europie Zachodniej będzie zbliżona do tej z zeszłego roku, głównie dzięki stabilnej walucie.

W przewidywaniach amerykańskiej firmy uznano, że kluczowymi czynnikami wzrostu w segmencie cloud and data center service są firmy prześcigające się w tworzeniu hybrydowych strategii IT oraz małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie wdrażające infrastrukturę jako usługę (IaaS).

Z kolei ITO na wschodzących rynkach Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz Chin będzie rosnąć zdecydowanie szybciej. W 2013 i 2014 r. liczy się na ponad 13 procentowy wzrost. Źródłem optymistycznych perspektyw jest ekspansja międzynarodowych korporacji do tych regionów oraz bardzo dobra kondycja tamtejszych gospodarek.

W Ameryce Północnej do końca 2016 roku również ma panować trend wzrostowy dla usług outsourcingu IT. Spowodowany będzie on chęcią zastąpienia tradycyjnych działów IT usługami firm zewnętrznych ze względu na zwiększenie przewidywalności kosztów i ich redukcją. Oszczędnościowe inicjatywy gospodarcze (podsycane przez niechęć do zatrudniania i dokonywania dużych inwestycji) promują taki sposób cięć w budżecie podmiotów gospodarczych.

Według wiceprezesa Bryana Britza z doświadczenia wynika, że szukanie oszczędności w czasach kryzysu w usługach outsourcingowych związane jest z ich mniejszą podatnością na warunki ekonomiczne niż wydatki na całkowicie nowe przedsięwzięcia.

Tłumaczenie własne na podstawie:http://www.gartner.com/newsroom/id/2550615

[sc:blogmsp ]