Rocket Studio w Pomorskim Klubie Biznesu

Pomorski Klub Biznesu powstał z inicjatywy właścicieli firm oraz kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Jego członkowie wspierają się na co dzień nie tylko w sprawach zawodowych, ale i kontaktach towarzyskich. Razem planują i wdrażają inicjatywy, które łączy wspólny cel – sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości oraz samych przedsiębiorców na terenie Pomorza.

Celem Pomorskiego Klubu Biznesu jest integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregionalnych przedsięwzięć, na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych.

Na co dzień w Rocket Studio dumnie wspieramy małych i średnich przedsiębiorców. Pokazujemy, że nowoczesne systemy IT nie są zarezerwowane jedynie dla największych graczy. Skutecznie wypełniamy lukę pomiędzy przedsiębiorcami a informatykami, pomagając we wzajemnej komunikami. Znamy doskonale oba środowiska, więc zrozumiałym językiem potrafimy wytłumaczyć obu stronom, ja działa ta druga.

Rocket Studio planuje czynnie wspierać działalność PKB, a w ten sposób przyczyniać się do rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości.  Dodatkowo członkostwo w Pomorskim Klubie Biznesu ułatwi nam skuteczne wypełnianie naszej misji. Naszym zamiarem jest wspieranie lokalnych Partnerów w rozwijaniu ich podejścia do IT w MŚP, a w konsekwencji prowadzenia projektów budujących stabilne przedsiębiorstwa.

Więcej na temat Pomorskiego Klubu Biznesu przeczytasz na stronie internetowej: http://pomorskibiznes.org/