Informacje

współpraca od listopada 2014 r.

 operon.pl

Usługi

  • audyt informatyczny firmy,
  • strategia rozwoju w firmie,
  • zarządzanie portfelem projektów,
  • analiza rentowności prowadzonych projektów

Firma

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON jest firmą, która aktywnie działa na polskim rynku publikacji edukacyjnych. W swojej bogatej ofercie ma podręczniki do wszystkich poziomów nauczania szkolnego oraz publikacje przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury. Wydawnictwo nieustannie dokłada starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska nauczycielskiego i zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów.

Dlatego też proponuje zestawy dydaktyczne zawierające nie tylko podręczniki, ale także pokaźny pakiet materiałów uzupełniających dla ucznia, nauczyciela i szkoły, takich jak multimedialne pomoce naukowe czy filmy edukacyjne własnej produkcji. Wspiera proces edukacji uczniów na wielu płaszczyznach – corocznie organizuje próbne egzaminy na różnych poziomach kształcenia.

Zrealizowane projekty

Audyt informatyczny firmy

Współpraca z Wydawnictwem OPERON rozpoczęła się w następstwie rozwoju firmy, a dokładnie jej obszaru zarządzania projektami. Zadaniem Rocket Studio było zinwentaryzowanie procesów i procedur funkcjonujących w firmie. Na podstawie zebranych informacji, a także naszej wiedzy i doświadczenia, opracowaliśmy audyt wraz z rekomendacjami do zmodyfikowania planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Klient zdecydował się na dalsze wsparcie i doradztwo Rocket Studio przy wdrażaniu strategii rozwoju produktów i projektów firmy.

Do sukcesu projekt prowadzili: Lech Rychliński, Sebastian Mul

Wdrażanie ulepszeń procesów

Po przeprowadzeniu audytu uruchomiliśmy nowy projekt mający na celu wdrożenie zmian w zdiagnozowanych obszarach. Składał się on z dwóch etapów. Pierwszy to wstępne przygotowanie, a drugi to stała współpraca mająca na celu utrzymanie zmian.

Do sukcesu projekt prowadzili: Sebastian Mul, Lech Rychliński