Informacje

współpraca od 2013 r.

 robonet.pl

Usługi

  • analiza biznesowa
  • dokumentacja projektowa
  • generalny wykonawca

Firma

RoboNET to trzy niezależne i zarazem uzupełniające się brandy.

Głównym projektem RoboNET są kursy i warsztaty RoboCAMP, podczas których młodzi ludzie z całej Polski poznają zagadnienia z obszaru robotyki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych. Kursanci wzbogacają wiedzę programistyczną zagadnieniami fizyki i mechaniki, budując proste maszyny z profesjonalnych zestawów LEGO Mindstorms NXT, VEX Robotics Design System oraz Robotis BIOLOID.

Pozostałe dwie działalności grupy to RoboFACTORY (tworzenie dedykowanego rozwiązania z zakresu sterowania i pomiarów oraz czujniki do robotów edukacyjnych0 oraz RoboSHOP (sklep oferujący profesjonalne rozwiązania edukacyjne dla uczelni i szkół technicznych)

Zrealizowane projekty

Specyfikacja funkcjonalna Platformy Edukacyjnej

Grupa RoboNET otrzymała fundusze unijne POIG 8.1 na stworzenie systemu platformy edukacyjnej. Pierwszym krokiem jej realizacji było przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej. Dokumentacja stworzona przez Rocket Studio pozwoliła na rzetelną wycenę projektu. Przeprowadzona analiza pomogła firmie w usystematyzowaniu wiedzy przed rozpoczęciem projektu.

Dokument specyfikacji obejmował szczegółowy zakres funkcjonalny platformy edukacyjnej, która była przedmiotem niniejszego projektu oraz wymagania pozafunkcjonalne związane z użytecznością i bezpieczeństwem systemu. W trakcie prac analitycznych udało się zweryfikować część wcześniejszych założeń, co usprawniło funkcjonalność platformy.

Do sukcesu projekt prowadziła: Ewelina Pawlak

Generalny wykonawca

Zadaniem Rocket Studio było opracowanie dokumentacji projektu UE B2B oraz stworzenie dedykowanego rozwiązania na potrzeby klienta, wsparcie w procesie realizacji projektu UE oraz udział w odbiorze przez urzędników ARP. Wraz z firmami partnerskimi opracowaliśmy model rozwiązania systemu klienta, skoordynowaliśmy działania w wielu obszarach takich jak prototypowanie, analiza funkcjonalna, design i wytwarzanie aby stworzyć finalny system wspierający proces sprzedaży klienta. Wsparliśmy klienta naszymi specjalistami w procesie odbioru stworzonego rozwiązania.