Informacje

współpraca od listopada 2013 r.

 http://www.mtgsa.pl

Referencje

Usługi

  • audyt środowiska IT

Firma

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA specjalizują się w organizowaniu branżowych imprez dla wielu dziedzin gospodarki: targi i wystawy, kongresy i konferencje, seminaria i szkolenia, zjazdy i zloty, wystawy gospodarcze, jarmarki, imprezy plenerowe i masowe.

MTG SA są członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego; w rankingach od lat lokują się w czołówce krajowych organizatorów targów. Współpracują z grupą organizacji i instytucji, których statutowa działalność obejmuje międzynarodową wymianę, integrację bałtycką, europejską i regionalną oraz rozwój poszczególnych gałęzi i branż gospodarczych (samorządy terytorialne i gospodarcze).

MTG SA realizują kilkanaście własnych projektów targowych rocznie (w tym pięć o zasięgu międzynarodowym), a także specjalizują się w organizacji imprez plenerowych. Dwa wygrane przetargi zakończone Umową z Miastem Gdańsk na orgaznizację jarmarków umożliwiają MTG realizację Jarmarku św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego od 1996 r.

Zrealizowane projekty

Audyt środowiska IT

Do zadań Rocket Studio należały m.in. przegląd obecnych procesów oraz oprogramowania obecnie wdrożonego w przedsiębiorstwie. W trakcie kilku warsztatów z pracownikami MTG zebraliśmy wiedzę dotyczącą wdrożonych systemów IT, sposobu ich wykorzystania oraz zdefiniowanych problemów z nimi związanych. Opracowaliśmy dla Zarządu raport podsumowujący stan obecny oraz wskazania potencjalnych kierunków rozwoju w wybranych obszarach związanych ze stosowanym oprogramowaniem.

Do sukcesu projekt prowadził: Lech Rychliński