Informacje

współpraca od 2013 r.

egsystem.pl

 Referencje, 10.09.2013

Usługi

  • analiza biznesowa
  • specyfikacja funkcjonalna

Firma

EG System to firma działająca w branży energetycznej zajmująca się dystrybucją i transmisją energii elektrycznej. Cechą wyróżniającą EG System na rynku energii jest szeroki zakres oferowanych rozwiązań i ich kompleksowość.

Specjaliści EG System realizowali projekty między innymi dla uczelni wyższych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), sieci handlowych (IKEA, Kaufland, Galeria Mokotów), parków naukowo-technologicznych (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Park-Naukowo-Technologiczny) czy fabrykach i kopalniach (BOSCH w Łodzi, kopalnia Halemba).

Referencje

Rocket Studio wykazało się wysokim poziomem wiedzy w zakresie projektowania rozwiązań typu B2B. Na szczególną uwagę zasługuje podejście do klienta. Zespół świetnie rozumie potrzeby biznesowe i doskonale przekłada je na język technologiczny. – Marcin Liebchen, prezes firmy EG System

Zrealizowane projekty

Analiza biznesowa EG System

Firma EG System otrzymała fundusze unijne POIG 8.2 na stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych. Pierwszym krokiem realizacji była analiza przygotowawcza. Dokumentacja stworzona przez Rocket Studio pozwoliła na rzetelną wycenę projektu.

Przeprowadzona analiza pomogła firmie w usystematyzowaniu wiedzy przed rozpoczęciem projektu. Dzięki zidentyfikowaniu głównych użytkowników platformy i określeniu najważniejszych założeń zaprojektowano między innymi interfejsy użytkowników, struktury wymiany i obiegu dokumentów, sposób archiwizacji i gromadzenia danych oraz sposób komunikacji. Ponadto w trakcie prac analitycznych udało się zweryfikować część wcześniejszych założeń, co usprawniło funkcjonowanie platformy.

Efektem analizy było powstanie trzech dokumentów:

  • analizy najlepszych praktyk i strategii wdrożenia systemów B2B
  • analiza świadczenia usług po wdrożeniu systemu B2B
  • analiza ergonomicznych interfejsów użytkownika systemu B2B

Etap przygotowania projektu B2B stanowił dla firmy EG System wsparcie w prawidłowym przeprowadzeniu przedsiębiorstwa przez zmianę sposobu świadczenia usług.

Do sukcesu projekt prowadził: Tomasz Tomaszewski