Informacje

współpraca od 2012 r.

 e-peers.com

 Referencje, 2.07.2013

Usługi

  • Analiza biznesowa
  • Dokumentacja projektowa
  • Outsourcing PM
  • Stworzenie innowacyjnej usługi

Firma

E-peers to innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych. Firma oraz narzędzie powstało przy udziale dotacji POIG 8.1.

Portal e-peers ma swoje początki w 2012r. Idea narodziła się w odpowiedzi na poszukiwanie kompleksowego narzędzia do diagnozowania i zarządzania kompetencjami – indywidualnie bądź w ramach organizacji. E-peers jest przestrzenią dającą możliwość definiowania, planowania i zarządzania ścieżką rozwoju poprzez ściśle dopasowane do indywidualnego użytkownika badania kompetencyjne oraz spersonalizowany system działań wspierających rozwój; jest jednocześnie platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, w obrębie której można rozpoznać i wspierać rozwój talentów.

Referencje

Prezentowany przez zespół zakres wiedzy jest na bardzo wysokim poziomie. Dla naszego projektu duże znaczenie miało znalezienie wykonawcy, który poza doświadczeniem w IT będzie również posiadał kompetencje biznesowe. Z całą pewność Rocket Studio doskonale łączy obie te dziedziny. Na szczególną uwagę zasługuje również przyjazne podejście do klienta.Artur Olszewski, Prezes Zarządu e-peers

Zrealizowane projekty

Przygotowanie projektu e-peers

Firma e-peers otrzymało dofinansowanie POIG 8.1 na stworzenie innowacyjnej e-usługi pozwalającej rozwijać kompetencje biznesowe. Do pomocy przy przygotowaniu projektu stworzenia e-usługi zostało wybrane Rocket Studio.

Celem przygotowaniu projektu było:

  • przeprowadzenie warsztatów dotyczących modelu biznesowego
  • przygotowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymagania POIG 8.1
  • przygotowanie interaktywnych makiet oraz architektury informacji rozwiązania

Przeprowadzona analiza i przygotowanie projektu było wstępem do technicznej realizacji innowacyjnego portalu rozwoju kompetencji e-peers.

Do sukcesu projekt prowadził: Tomasz Tomaszewski

Realizacja innowacyjnego portalu e-peers

Odpowiednio przygotowany projekt portalu rozwoju kompetencji e-peers był gotowy do realizacji. Rocket Studio zostało wybrane jego generalnym wykonawcą.

Pod okiem doświadczonego project managera i analityka Rocket Studio, nasi partnerzy technologicznie przygotowują:

  • innowacyjny portal rozwoju kompetencji e-peers
  • stronę produktową rozwiązania
  • aplikację mobilną portalu

Projekt zakończył się  szczegółową kontrolą inspektorów POIG 8.1, którzy potwierdzili zgodność stworzonych elementów projektu z założeniami programu.

Rocket Studio kontynuuje rozwój portalu.

Projekt do sukcesu prowadził: Tomasz Tomaszewski