Informacje

współpraca od 2013 r.

duon.pl

 Referencje, 4.04.2014

Usługi

  • pozyskanie wykonawcy
  • doradztwo przy wyborze systemu
  • doradztwo i zarządzanie zespołem przy tworzeniu systemu Intranetu

Firma

Grupa Kapitałowa DUON zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Początki aktywności Grupy sięgają 2000 roku. Aktualnie DUON jest jednym z wiodących prywatnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce oraz liderem na rynku dystrybutorów i przewoźników skroplonego gazu ziemnego LNG. Od 2007 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Misją Grupy jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb energetycznych klientów poprzez produkty i usługi bazujące na gazie ziemnym i energii elektrycznej.

Celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii w Polsce. Do realizacji tego celu prowadzić mają działania w dwóch komplementarnych obszarach: segmencie infrastruktury i segmencie obrotu.

Referencje

Współpraca z Rocket Studio rozpoczęła się w październiku 2013 r. przy projekcie wdrożenia systemu CRM w naszej firmie. W związku z dużąilością ofert od firm wykonawczych niezbędna była wiedza niezależnego specjalisty, który potrafiłby ocenić rzetelność oferentów oraz zweryfikować trafność ofert w stosunku do potrzeb naszego przedsiębiorstwa. Jak najbardziej polecam firmę Rocket Studio jako niezależnego i rzetelnego partnera biznesowego w procesie informatyzacji przedsiębiorstwa.Krzysztof Noga, Prezes Zarządu

Zrealizowane projekty

Doradztwo przy wdrożenie systemu CRM

Współpraca z DUON S.A. rozpoczęła się w październiku 2013 roku przy projekcie wdrożenia systemu CRM. Zadaniem Rocket Studio było zestawienie oraz zaopiniowanie ofert przesyłanych do klienta w wyniku jego zapytania ofertowego. Następnie wytypowaliśmy firmy, z którymi odbyły się spotkania na żywo i prezentacja ich produktów.

Wsparliśmy klienta w trakcie spotkań naszą wiedzą techniczną i pomogliśmy szerzej „przepytać” dostawców. Na koniec całego procesu przygotowaliśmy podsumowanie i rekomendację dla zarządu związane zarówno z dostawcami, jak i dalszym planem działań.

Klient zdecydował się na dalsze wsparcie i doradztwo naszej firmy przy realizacji projektu.

Do sukcesu projekt prowadził: Lech Rychliński

Doradztwo i zarządzanie zespołem przy tworzeniu systemu Intranetu

Współpraca z DUON S.A. rozpoczęła się w październiku 2013 roku przy projekcie wdrożenia systemu CRM. Następnym zadaniem powierzone załodze Rocket Studio było zarządzanie zespołem deweloperskim w metodyce SCRUM oraz doradztwo i analizę potrzeb dla projektu Intranetu. Podczas tworzenia oprogramowania dbamy o zachowanie zasad metodyki SCRUM, najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz pomagamy w przygotowaniu wymagań oraz makiet dla poszczególnych modułów systemu.

Do sukcesu projekt prowadzą: Lech Rychliński i Jędrzej Przeździęk