Informacje

współpraca od lutego 2015 r.

 http://www.dwaplusjeden.com

Usługi

  • analiza biznesowa,
  • dokumentacja projektowa,
  • wykonanie makiet

Firma

Biuro rachunkowe2+1 to nowoczesna firma oferująca usługi księgowe oraz kadrowo–płacowe, ukierunkowana na pełną obsługę spółek z kapitałem polskim oraz z kapitałem zagranicznym, spółek z o.o., spółek akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jawnych, cywilnych, a także stowarzyszeń, fundacji, osób prowadzących działalność gospodarczą. 2+1 świadczy również usługi dla klientów indywidualnych w zakresie sporządzania rocznych zeznań podatkowych.

Podmiotom zagranicznym zainteresowanym uruchomieniem działalności w Polsce oferujemy usługi w zakresie założenia spółki, doradztwa księgowego i gospodarczego. Oferujemy także usługi z zakresu rachunkowości zarządczej, w ramach których przygotowujemy dla Klientów raporty o różnych stopniach złożoności, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Zrealizowane projekty

Analiza biznesowa

Współpraca z 2+1 rozpoczęła się w lutym 2015 roku. Głównym problemem biura rachunkowego była niedopasowana do potrzeb platforma do obsługi klientów firmy. Dostępny serwis był nieużyteczny z punktu widzenia klientów – nieprzejrzysty i niejasny, co skutkowało niechęcią użytkowników do korzystania z niego.

Zadaniem Rocket Studio było zebranie wymagań funkcjonalnych zarówno ze strony biura rachunkowego 2+1, jak i potencjalnych użytkowników systemu. Na ich podstawie przygotowaliśmy specyfikację funkcjonalną oraz techniczną z wykorzystaniem interaktywnych makiet.

Wartością dla klienta okazała się możliwość wyboru dowolnego wykonawcy usług na podstwie rzetelnie przeprowadzonej analizy i makiet przygotowanych w oparciu o standardy UX.

Do sukcesu projekt prowadził: Sebastian Mul