Jak skorzystać z dotacji unijnych na lata 2014 – 2020? Pobierz poradnik!

W maju Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, czyli najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności.

Na co położono nacisk w nowym programie finansowania?

Nominalnie wciąż najwięcej inwestycji będzie w branży transportowej (drogowej i kolejowej), ale największy wzrost wydatków dotyczy innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

 Podział środków unijnych:

 Program Infrastruktura i Środowisko  27,41 mld euro
 Program Inteligentny Rozwój  8,61 mld euro
 Program Polska Cyfrowa  2,17 mld euro
 Program Wiedza Edukacja Rozwój  4,69 mld euro
 Program Polska Wschodnia  2 mld euro
 Program Pomoc Techniczna  700,12 mln euro

Programem wspierającym działalności innowacyjną przedsiębiorstw będzie przede wszystkim Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Punktem wyjścia dla określenia zakresu interwencji PO IR są doświadczenia wynikające z realizacji  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG).

Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie ma się rozpocząć pod koniec bieżącego roku.

Sprawdź, jak możesz ubiegać się o środki z Unii Europejskiej! Pobierz nasz darmowy poradnik DOTACJE UNIJNE NA LATA 2014-2020, w którym znajdziesz najważniejsze informacje na temat pozyskiwania unijnego dofinansowania.

Jeśli otrzymałeś już dofinansowanie, sprawdź, co należy dalej zrobić:

http://www.fundusze-europejskie.pl/przedsiebiorcy/1,0,a,4719,otrzymalem-dofinansowanie-ale-co-dalej.html  

Artykuł powstał w oparciu o następujące źródła:

Wysyłamy bezpłatne materiały dla kadry zarządzającej o tym jak skutecznie wykorzystać IT w biznesie

Wyślemy Ci najnowsze artykuły, case studies, porady
+ unikalne materiały tylko dla czytelników newslettera

Gwarantujemy 100% prywatności. Nie będziemy się dzielić Twoimi danymi.

Share Button

Polecam także:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *