Blog

Dofinansowanie unijne dla firm. Nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa zastąpi POIG 8.1 i 8.2

W najbliższy piątek (19 lipca 2013 r.) kończy się nabór wniosków na dotacje unijne z listy 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To ostatni nabór zaplanowany w budżecie na lata 2007-2013. Przez 6 lat do podziału dla osób chcących rozpocząć swój e-biznes przeznaczonych było ponad 385 milionów euro. W ostatniej puli środków zostało przygotowane 49 milionów złotych. Czy to faktycznie ostatnia szansa, by zdobyć unijne dofinansowanie na stworzenie innowacyjnego produktu lub usługi?

image

Jeden program zamiast trzech

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) zostanie zastąpiony przez działania na rzecz Inteligentnego Rozwoju (POIR). POIR w przeciwieństwie do POIG nie będzie wspierał budowania społeczeństwa informacyjnego i inwestowania w rozwój e-administracji czy e-biznesu. Nowy program unijnych dofinansowań ma za zadanie wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Nowością w rządowym wsparciu innowacyjności i konkurencyjności w Polsce będzie skupienie dotychczasowych działań rozrzuconych po różnych programach w jeden, znany pod nazwą Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje trzy filary, na których opierać się będzie nowy program. Pierwszym z nich będzie upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu za pomocą rozbudowy infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie przepustowości powyżej 30 MB/s. Drugim celem, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę, będzie rozwój projektów związanych z tworzeniem e-usług. Dotacje zostaną skierowane głównie do administracji, ale Paweł Orłowski (wiceminister rozwoju regionalnego) zapowiada wsparcie finansowe dla kreatywnych przedsiębiorców oferujących nowe usługi i aplikacje. Trzecim obszarem objętym wsparciem z unijnej kasy będzie przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu.

Dla kogo dotacje z POPC?

2 miliardy euro – o taką stawkę będzie trwała rywalizacja wśród osób, które zdecydują się skorzystać z możliwości jakie daje nowy program cyfryzacji. Dodatkowe 200 milionów euro na inicjatywy ma przeznaczyć budżet państwa. Około 40% tych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie pionierskich przedsiębiorców.

O środki będą mogły ubiegać się jednostki administracji rządowej, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Obecnie trwają wstępne konsultacje społeczne. Ostateczny kształt programu poznamy pod koniec 2013 roku, gdy zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Na podstawie:

  • PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Kto może liczyć na pieniądze? (12.07.2013, podatki.biz)
  • MRR: 2 mld euro z UE na program Polska Cyfrowa (09.07.2013, pb.pl)
  • Aktualności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://poig.parp.gov.pl/)
  • Będzie jeden program unijny na rozwój Polski cyfrowej (10.07.2013, wyborcza.biz)