Analiza przedwdrożeniowa

Realizacja złożonych projektów informatycznych wymaga dokładnego przygotowania koncepcji projektu. Dokumentacja powstała na etapie analizy przedwdrożeniowej projektu jest podstawą do jego rzetelnej wyceny i realizacji przez wykonawcę IT.

W skład etapu analizy mogą wchodzić następujące elementy:

  • studium wykonalności – pierwsza analiza projektu, która wskazuje sposób jego realizacji i analizuje jego opłacalność,
  • analiza procesów biznesowych – analiza zachodzących w firmie procesów biznesowych i wskazanie sposobów na ich usprawnienie za pomocą technologii,
  • specyfikacja funkcjonalna tworzonego rozwiązania. Pozwala wybrać odpowiedniego wykonawcę oraz stanowi podstawę do prace dla zespołu wykonawczego,
  • specyfikacja pozafunkcjonalna – dodatkowe aspekty oprogramowania, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia systemu. Są to wymagania wydajnościowe, jakościowe, bezpieczeństwa itp.
  • specyfikacja sprzętowa i pojemnościowa – specyfikacja sprzętu, który jest niezbędny do realizacji projektu,
  • interaktywne makiety projektu – makiety są wizualnym odzwierciedleniem projektu. Przygotowanie makiet przed etapem realizacji pozwala zweryfikować użyteczność i funkcjonalność projektowanego systemu/portalu/serwisu www. W dużej części mogą one zastąpić “papierową dokumentację”.