Analityk biznesowy

Firma, która przymierza się do realizacji projektu informatycznego powinna wcześniej dokładnie przeanalizować jego sensowność i rentowność. Do tego typu zadań najbardziej odpowiednią osobą jest analityk biznesowy, który pozna strukturę firmy klienta, opracuję wizję projektu, określi jego cele, założenia biznesowe i ustali punkty weryfikacji rentowności projektu.

Kim jest Analityk biznesowy?

  • specjalista, który potrafi przenieść potrzeby biznesowe klienta na konkretne funkcje w systemie lub stronie www;
  • tworzy dokumenty, które są biznesowym uzasadnieniem decyzji o wdrożeniu lub niewdrożeniu danego oprogramowania;
  • jest niezależny od zarządów i pracowników, stąd jego rekomendacje mają na celu usprawnić organizację jako całość, a nie zadowolić jedną ze stron projektu;

Rozwiązuje problem:

Zamierzam wdrożyć system do obsługi klientów w firmie. Nie wiem, co jest najważniejsze do usprawnienia tego procesu. Na przykład po roku chcę mieć informacje, czy to wdrożenie rzeczywiście usprawniło pracę mojego zespołu i czy warto dalej w niego inwestować.